Välkommen till Motala Industrimuseum!

På Gamla Motala Verkstadsområdet intill Göta kanal finns Industrimuseet . Här visas främst föremål från Gamla Motala Verkstad - "Sveriges Verkstadsindustris vagga". Museet visar exempel på företagets mycket omfattande produktion, höga kvalitet och fotoutställning över Motala verkstads historia, samt en utställning av Electrolux produkter.

Exempel på vad som finns: LIMO-traktorn - Sveriges första bandtraktor, sjöångmaskin tillverkad 1915, fotoutställningar och dessutom kan man titta på Motala Verkstads första tillverkade lok ”Carlsund” från 1862 (deposition från Sveriges Järnvägsmuseum,Gävle).

Limo

LIMO-Traktorn tillverkad 1921 fungerar än idag.